فروشگاه محصولات

 • زعفران سرگل ممتاز قائنات نیم گرمی

  ۸,۰۰۰ تومان

  سلام. من مجید قربانی هستم

  مدیر فروش شرکت زعفران دنج

  در شرکت دنج زعفران محصول ممتاز قائنات تمامی زعفران ها از کشاورزان منطقه قائنات تهیه شده است و زمین های زیر کشت زعفران دنج زعفران در منطقه قائنات هست.

  فروشگاه ما به تمام سوال های پر تکرار شما همکار محترم و مشتریان عزیز در قسمت(توضیحات) که در پایین صفحه هست جواب کامل داده است.

  قیمت ها بر اساس تعداد مشخص شده هست و لطفا تعداد مورد نظر خود را مشخص کنید در جای مربوطه و بعد اقدام به خرید کنید.

  از اینکه فروشگاه ما را برای خرید زعفران انتخاب کرده اید. سپاسگذاریم.

 • زعفران سرگل ممتاز قائنات یک گرمی

  ۱۳,۰۰۰ تومان

  سلام. من مجید قربانی هستم

  مدیر فروش شرکت زعفران دنج

  در شرکت دنج زعفران محصول ممتاز قائنات تمامی زعفران ها از کشاورزان منطقه قائنات تهیه شده است و زمین های زیر کشت زعفران دنج زعفران در منطقه قائنات هست.

  فروشگاه ما به تمام سوال های پر تکرار شما همکار محترم و مشتریان عزیز در قسمت(توضیحات) که در پایین صفحه هست جواب کامل داده است.

  قیمت ها بر اساس تعداد مشخص شده هست و لطفا تعداد مورد نظر خود را مشخص کنید در جای مربوطه و بعد اقدام به خرید کنید.

  از اینکه فروشگاه ما را برای خرید زعفران انتخاب کرده اید. سپاسگذاریم.

 • زعفران سرگل ممتاز قائنات نیم مثقال

  ۲۹,۰۰۰ تومان

  سلام. من مجید قربانی هستم

  مدیر فروش شرکت زعفران دنج

  در شرکت دنج زعفران محصول ممتاز قائنات تمامی زعفران ها از کشاورزان منطقه قائنات تهیه شده است و زمین های زیر کشت زعفران دنج زعفران در منطقه قائنات هست.

  فروشگاه ما به تمام سوال های پر تکرار شما همکار محترم و مشتریان عزیز در قسمت(توضیحات) که در پایین صفحه هست جواب کامل داده است.

  قیمت ها بر اساس تعداد مشخص شده هست و لطفا تعداد مورد نظر خود را مشخص کنید در جای مربوطه و بعد اقدام به خرید کنید.

  از اینکه فروشگاه ما را برای خرید زعفران انتخاب کرده اید. سپاسگذاریم.

 • زعفران سرگل ممتاز قائنات یک مثقال

  ۵۵,۰۰۰ تومان

  سلام. من مجید قربانی هستم

  مدیر فروش شرکت زعفران دنج

  در شرکت دنج زعفران محصول ممتاز قائنات تمامی زعفران ها از کشاورزان منطقه قائنات تهیه شده است و زمین های زیر کشت زعفران دنج زعفران در منطقه قائنات هست.

  فروشگاه ما به تمام سوال های پر تکرار شما همکار محترم و مشتریان عزیز در قسمت(توضیحات) که در پایین صفحه هست جواب کامل داده است.

  قیمت ها بر اساس تعداد مشخص شده هست و لطفا تعداد مورد نظر خود را مشخص کنید در جای مربوطه و بعد اقدام به خرید کنید.

  از اینکه فروشگاه ما را برای خرید زعفران انتخاب کرده اید. سپاسگذاریم.

error: Content is protected !!
X